Service‎ > ‎Referater‎ > ‎Servicemøde-referater‎ > ‎

Nar-Anon Servicemøde Pinsekonvent 2013

Nar-Anon konvent – Servicemøde / Pinsekonvent 2013

 

Dagsorden:

 

  1. Økonomi
  2. Trin/sponsorer
  3. Tlf. liste
  4. Vejledende litteraturliste til nykommere
  5. Ansvarlig for gennemgang af info fra Nar-Anon World Service
  6. Hvor skal referat ligge?
  7. Service i forhold til nykommere
  8. Grupperepræsentant og tlf ansvarlig

 

 

1. Økonomi:

- bankbogen er blevet lavet om til kort.

- bankudskrifter med opgørelse over vores indestående blev delt rundt

- B. fortsætter som kassér

- Beslutning om igen i år (på baggrund af vores traditioner) at sende 2.000 kr.      til Nar-Anon World Service.

- opfordring til alle om at kigge på Nar-Anon World Service flotte hjemmeside.

- Nar-Anon World Service er i gang med at skrive en trinbog, og de er kommet til 4. trin.

 

2. + 3. Trin/sponsorer + Tlf. Liste:

- ved mødet var der enighed om at sende tlf. listen rundt og slette tlf. numre på personer, der ikke længere kommer i Nar-Anon. Til næste forretningsmøde i København  bliver telefonlisten fornyet. Før telefonlisten er færdigrevideret er det vanskeligt at få overblik over mulige sponsorer til trinarbejde.

 

4. Vejledende litteraturliste til nykommere:

- V. laver i fællesskab med B. og I. en vejledende litteraturliste

 

5. Ansvarlig for gennemgang af info fra Nar-Anon World Service:

- P. gennemgår info og sender nyhedsbrev ud til alle.

 

6. Hvor skal referat ligge?:

- alle var enige om at sætte referatet på vores hjemmeside.

 

7. Service i forhold til nykommere:

- det blev besluttet at forny forretningsdagsordnen 

– B. sender forslag ud på mail

- mødeledergruppen i København består for tiden af C., M., B. og I.

 

8. Grupperepræsentant og tlf. ansvarlig:

- C. er grupperepræsentant i København

- E. er grupperepræsentant i Århus

 

9. Evt:

- C. overvejer at starte ny gruppe op på Bornholm