Service‎ > ‎Tekster‎ > ‎

Frans af Assisis bøn

Gud, gør mig til et redskab for din fred:

    Hvor der er had, lad mig se kærlighed
    Hvor der er krænkelse, lad mig se tilgivelse
    Hvor der er tvivl, lad mig så tro
    Hvor der er fortvivlelse, håb
    Hvor der er mørke, lys
    Hvor der er bedrøvelse, glæde

Hjælp mig:

    Så jeg ikke så meget søger at blive trøstet, som at trøste
    Ikke at blive forstået, men at forstå
    Ikke at blive elsket, men at elske

For det er ved at give, at vi modtager
Ved at tilgive, at vi bliver tilgivet
Og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv

AmenDer findes forskellige oversættelser af Frans af Assisis bøn - denne er fra Det økumeniske Center: "Fred og Alt Godt"