Nar-Anon World Service Conference 2008

Nar-Anons World Service Conference 2008 godkendte et nyt Nar-Anon-logo og -trademark:
 
 

           
 
 

 
 
Nar-Anons danske logo opdateres tilsvarende: