Mødeguide

Der findes ingen officiel mødeguide for Nar-Anon-møder (se dog teksten "Servicearbejde i Nar-Anon"), men her er hvordan vi gør i Kristkirken i København:

Nar-Anon møde

God aften og velkommen til Nar-Anon-møde. Jeg hedder ______

Lad os tage et øjebliks stilhed hvor vi tænker på, hvorfor vi sidder her (ca.1 minut)

Tak

  • Mødeleder læser Nar-Anon-familiegruppen

  • Jeg vil gerne bede om at få læst op af Om Afhængighed

  • Jeg vil gerne bede om at få startet De 12 trin (læses i rundkreds)

  • Jeg vil gerne bede om at få startet De 12 traditioner (kun ved traditionsmøder)

  • Jeg vil gerne bede om at få læst op af Tre ting der kan ødelægge gruppen

  • Jeg foreslår at vi tager en navnerunde, hvor vi siger vores fornavn. Jeg hedder ______

  • Jeg vil gerne høre om der er nogle sekretærmeddelelser ....

Alt hvad du hører i aften er fuldstændig vor egen opfattelse. Nar-Anons principper er funderet på vore 12 traditioner og 12 trin. Hvis et medlem siger noget her du ikke kan acceptere, så husk at han eller hun blot taler ud af sin egen erfaring. De taler ikke for Nar-Anon. Når du forlader vort møde, så bring de tanker med hjem du kan bruge og lad resten ligge - og bliv ved med at komme igen.

Vi taler om os selv, for os selv og til os selv. Vi giver ikke gode råd og vi diskuterer ikke behandlingssteder under mødet. Vi er her for at dele erfaring, styrke og håb.

Aftenens emne er __________ og aftenens indleder/speaker er ___________.

Bagefter går ordet rundt (ved speak er ordet frit), og man kan forholde sig til emnet. Det står dog enhver frit at dele om, hvad der ligger ham eller hende på sinde.

5 minutter før lukketid ...

Jeg skal minde om den 7. tradition: "Hver gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra".

Vi har intet kontingent, men vi bør give regelmæssige bidrag til fælleskassen. Vi køber litteratur fra Al-Anons hovedkontor. Vi er selvforsynende. Når mødet er slut går der en kurv rundt.

Og jeg skal minde om den 12. tradition: "Anonymiteten er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at princippet går forud for personen".

Da dette er et anonymt program beder vi alle medlemmer og besøgende om at respektere vor anonymitet. De historier du hører her fortælles i fortrolighed og må ikke fortælles videre. De fortælles så vi får mulighed for bedre at forstå dette program og os selv - og for at give opmuntring og hjælp til nye medlemmer.

  • Lad os tage Sindsro-bønnen

Tak for i aften