•Nar-Anon Efterårskonvent 2012 - Servicemødereferat

Referat fra servicemøde den 4. august 2012 på Skanderborgkonventet

Punkter:

1. Rapport fra grupperne

2. Mødeguide

3. Fællesskabets tilstand

4. Konventer – samarbejde med NA

5. Økonomi - hovedkassen

Deltagere: K, L, U, S, E

Ref. L og K

1. Rapport fra grupperne

Til stede var desværre kun repræsentanter for Århusgruppen.

Tidligere aftale vedr. tilsendelse af grupperapport senest 1. måned før konvent er tilsyneladende gået i glemmebogen sammen med aftalen om, at hver gruppe minimum sender sin grupperepræsentant til konventerne.

Der var heller ikke tilsendt punkter til dagsorden.

Københavnergruppen havde det godt, da vi holdt servicemøde på pinsekonventet.

Her har man valgt at køre med fast mødeleder.

Århusgruppen har valgt, at mødelederne vælges fra gang til gang.

Den bedste beskrivelse af gruppens tilstand p.t. er ”mere kvantitet end kvalitet”. I Århus har man fornyet sig ved både at have en indleder og en mødeleder. Før var mødelederen også indleder. Det har både givet en bedre fordeling af ansvar og et øget engagement i gruppen.

Det blev besluttet, at rotation af serviceposter foretages på første servicemøde i januar hvert år. I den forbindelse blev man enige om at indføre en ”følordning” de første par måneder efter skift.

2. Mødeguide

Der blev foreslået en fornyelse af godkendte tillægstekster i mødeguiden. K og L tager mødeguiden op til revision og kommer med udkast på et servicemøde.

3. Fællesskabets tilstand

Der var enighed om, at det er svært at få øje på fællesskabet mellem de 2 tilbageværende grupper. Fx har Århusgruppen flere gange rykket for referat fra pinsekonventet og fået svaret, at det lå på hjemmesiden, men det gør det stadig ikke.

Derfor fandt man det naturligt at spørge Københavnergruppen: ”Vil I være en aktiv del af et fællesskab?” eller skal vi simpelthen beslutte, at I Danmark har vi to selvstændige grupper, som ikke samarbejder.

Vi mener, at det er vigtigt, at vi holder fast i fællesskabet, selv om vi kun er 2 grupper, men vi synes ikke at samarbejdet fungerer. Forklaring efterlyses!

Hvilke fælles retningslinjer har vi? K og L tjekker gamle referater fra konventer for beslutninger. Følgende spørgsmål blev stillet af deltagerne på servicemødet: ”Er den primære fælles opgave ikke stadig, hvordan vi udbreder budskabet?” ”Og hvordan gør vi?”

4. Konventer – samarbejde med NA

Man fandt det foruroligende, at der ikke deltog andre pårørende til konventets møder end Århusgruppens egne deltagere.

Deltagerne diskuterede, hvordan man kan gøre NA opmærksom på Nar Anons eksistens. Vi fik indtryk af, at en del NA’er ikke kender os. Der var bl.a. et forslag om, at deltage i åbne NA-møder.

På hvilke præmisser kan vi samarbejde med NA?

Det blev besluttet at tage kontakt til repræsentanter for NA vedr. NA’s retningslinjer for evt. samarbejde.

5. Økonomi – hovedkassen

På pinsekonventets servicemøde mente nogen, at hovedkassen var nedlagt i 2011. Ingen havde referater med fra tidligere servicemøde, så vi kunne hverken få det be- eller afkræftet på mødet. Vi blev imidlertid enige om, at det var en god ide, hvis vi var fælles om at sende penge til USA og betale oversætter til vores litteratur.

Men ifølge ref. fra 2011 er hovedkassen ikke nedlagt.

Århusgruppen har I øjeblikket 2.130,- kr. stående på kontoen.