Nar-Anon Pinsekonvent 2007 - Servicemødereferat

Referat af servicemøde den 27. maj 2007

Mødeleder: P, referent: BH

1. Rapport fra grupperne

  • Esbjerg-gruppen fortæller, at de er 4-7 personer på møderne. Der sker ikke så meget nyt, men de har samarbejde med et pårørende-kursus. Kurset sender folk til deres møder, men de hænger ikke på. Måske bliver de nye "forskrækkede" over alt det, vi læser op.

  • Frederikssund-gruppen - der var ingen til stede, og ingen vidste rigtig noget om, hvordan det går den gruppe ...

  • Stefanna, torsdagsgruppen på Nørrebro i København en lille men god gruppe med et gennemsnit på 5-7 personer. De er fast besluttede på at fortsætte.

  • Odense-gruppen - var heller ikke repræsenteret, og ingen vidste rigtig noget.

  • Thisted-gruppen - det samme.

  • Århus-gruppen - lever og har det godt. Der kommer 4-7 pr. møde, men der er en stor gennemstrømning. Det er mange pårørende til unge med hash- og extasy-misbrug, og de er måske lidt overvældede over alt den snak om "stærkere" stoffer.

  • Kristkirken, mandagsgruppen på Vesterbro i København - er som altid den største og mest stabile gruppe. Den har hele foråret haft 10-15 personer på møderne, og der kan findes sponsorer til de nye sponsi´er. Der kommer nye i en jævn strøm, og en del bliver hængende.

2. Kontakt til behandlingsstederne

Vi aftalte at sende listen over behandlingssteder til alle grupperne, men det var vist ikke helt klart, hvordan vi skal praktisere "fordelingen" af opgaverne. (Jeg sender listen til vores web-master foreløbig, og så må vi finde ud af, hvad der skal sendes (og evt. ringes!) om. - BH)

3. Efterårskonvent

Århusgruppen vil gå i tænkebox og finde ud af, om de kan overkomme et lørdagskonvent ....

4. Plakat m.m.

Århus-gruppen havde et næsten færdigt forslag med. Flot. Det vedtoges at sætte den i produktion.

(Plakaten er færdigtrykt og udsendt til alle grupper - 17/07 2007 Peter C.)

(I Kristkirken er der efter konventet lavet et lille lokalt PR-udvalg (M, V og G) som bla. arbejder med at producere nogle små "vistikort", som kan deles ud alle steder - 17/07 2007 BH)

5. Telefonen

Århus har erfaringer med telefonen - og de er ikke gode. Det er de i det hele taget ikke. København prøver for tiden med en mobil efter Århus-mønstret, men det er ikke godt heller. Vi tror, at nettet - og den personlige kontakt er bedre. De fleste finder os gennem nettet eller familie-kurserne.

6. Evaluering af pinsekonventet

Der var en lang og nyttig snak om runder eller fri snak på møderne, og det sluttede med, at "det er konvent-gruppen, der bestemmer det".

Tak til de få, som sled og bar til dette konvent! Det var intenst og flot.

PS Fra referenten:

Kærlig hilsen til jer alle - referatet har været lidt forsinket, og jeg har sikkert ikke fået alt med. Skriv, hvis der er væsentlige beslutninger, der er faldet ud!! Kh. BH