Mødeplan

Der findes ingen officiel mødeplan for Nar-Anon-møder (se dog teksten "Servicearbejde i Nar-Anon"), men her er hvordan vi gør i Kristkirken i København:

  1. møde i måneden: Speakermøde (åbent møde)

  2. møde i måneden: Trinmøde (efterfulgt af Forretningsmøde)

  3. Der holdes møde med udgangspunkt i det Nar-Anon-trin som svarer til månedens nummer

  4. møde i måneden: Emnemøde

  5. møde i måneden: Traditionsmøde

  6. Der holdes møde med udgangspunkt i den Nar-Anon-tradition som svarer til månedens nummer

  7. møde i måneden: Emnemøde