Frans af Assisis bøn

Gud, gør mig til et redskab for din fred:

Hvor der er had, lad mig se kærlighed

Hvor der er krænkelse, lad mig se tilgivelse

Hvor der er tvivl, lad mig så tro

Hvor der er fortvivlelse, håb

Hvor der er mørke, lys

Hvor der er bedrøvelse, glæde

Hjælp mig:

Så jeg ikke så meget søger at blive trøstet, som at trøste

Ikke at blive forstået, men at forstå

Ikke at blive elsket, men at elske

For det er ved at give, at vi modtager

Ved at tilgive, at vi bliver tilgivet

Og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv

Amen

Der findes forskellige oversættelser af Frans af Assisis bøn - denne er fra Det økumeniske Center: "Fred og Alt Godt"