Nar-Anon Pinsekonvent 2005 - Servicemødereferat

Referat af servicemøde den 15. maj 2005 kl.10.00 - 12.00

1. Rapport fra grupperne

  • Søndagsmødet i Københavns Domkirke (Bente H.)

  • Det er et lille møde, men det er meget meget godt. Der er nok seks i gennemsnit. Vi har udvidet med trin 3,6 og 7 og fortsætter i øvrigt med trin 11 og meditation.

  • Kristkirken, mandag i København (Tonni)

  • Det er stadig en stor gruppe med mange nye. Den kører rigtig godt.

  • Stefanna, torsdag i København (Ulla)

  • Det går fint der er jævnt fremmøde.

  • Århusgruppen (Karen)

  • Den er stille og god, der er flere nye.

 • Thistedgruppen

  • Der var to deltagere fra gruppen til Konventet, men de var ikke til servicemødet. Men gruppen eksisterer stadig.

 • Esbjerg

  • Esbjerg var ikke med på konventet, men flere havde været i kontakt med dem inden da og fik indtryk af, at det går godt.

 • Odense

  • Odense var ikke repræsenteret på konventet.

  • Studiekreds onsdag i Stefanna (Vibeke)

  • Dette er ikke en Nar-Anon-gruppe, da det er en lukket gruppe, men Vibeke orienterede om, at den var startet med 13, og nu var på fire i alt. Hun syntes, den var god og fortalte, de arbejdede med trin efter ACA´s trinbog.

 • Sverige

  • Annette fra Malmø var med til næsten alle møderne men ikke servicemødet. Hun fortalte, at der var grupper i både Malmø, Ängelholm og Helsingborg, men kendte i øvrigt ikke netværket i Sverige. Vi udvekslede tlf.numre og mails og håber, vi får en kontakt, som for nogle år siden.

2. Fjerde tradition

Diskussion om oversættelsen af den fjerde tradition, som har en lille afvigelse fra fællesskab til fællesskab. Enighed om at henlægge afgørelsen til det store service-konvent i Los Angeles om et år.

3. Telefonensvarer

Der er fortsat enighed om, at den skal eksistere. Der er flere, der har meldt sig til at være på listen. Karen spørger Finn og måske vil Mie og Vibeke også på.

Bente H. spørger Käthe, om hun vil lave en bedre indtaling (evt. uden båndoptager) men en personlig og tydelig én.

4. Økonomi m.v.

 • Telefonens økonomi

  • Den hører under fælleskassen, og Bente H. beder Bente W. om at sende den sædvanlige 'gave' til Käthe.

 • Hvad bruger vi fælleskassens penge til?

  • Angående rejsepenge så kan hver gruppe betale en grupperepræsentant (eller stand-in) for at rejse, billigst muligt, til de to halvårlige konventer.

  • Til rejse til udvalgsarbejde kan hovedkassen betale rejsepenge, hvis der er penge i kassen

  • Vi anbefaler, at der aldrig er under 1.000 kroner i fælleskassen.

 • PR-gruppen

  • PP-gruppen har været i stå, men den forsøges nu genoplivet med Tanja, Therese, Ulla, Karen, Peter, Flemming og Vibeke (som er gruppeansvarlig) - gruppen er en åben gruppe.

  • Vi anbefaler et loft til pr-udgifter på 3.000 kr. fra hovedkassen.

  • Se Tania og Thereses 'Plan for udbredelse af kendskabet i Danmark' i pdf-format her

 • Konventets økonomi

  • Tonni afregner direkte med NA´erne (800 kroner, som cirka svarer til deres bidrag pr. person til huslejen).

 • Økonomien i øvrigt

  • Økonomien så i øvrigt ud til at balancere.

  • Vi anbefaler, at grupperne to gange om året (forud for de to konventer) betaler hvad de kan til fælleskassen (med afsender på).

6. Efterårskonvent

Meta spørger Odense, om de kan finde et lokale den tredje lørdag i november (så Esbjerg måske kan komme med) og (København og Århus) lover at hjælpe med at 'gøre det simpelt'.

7. Evaluering

Der var enighed om, at næste år skal der være længere pauser mellem møderne (halv time f.eks.) og kortere til aftenspisning (en time f.eks.). Ellers: stor tilfredshed - og tak!!

Referent Bente H.