En vejledning til stofmisbrugerens familie

Vi foreslår Nar-Anon-programmet som en metode til at klare de situationer, der forekommer som følge af stofmisbrug. (Vi foreslår Al-Anon-familiegrupperne til venner og familier til alkoholikere). Der findes mange lighedspunkter mellem alkoholisme og stofafhængighed. Den mest åbenlyse forskel er at stofmisbrug sædvanligvis er ulovlig. Og stofmisbrugerens familie vil med større sandsynlighed blive konfronteret med nødsituationer, hvor livreddende hjælp er nødvendig.

Stofafhængighed er en familiesygdom. Den afhængiges eller stofmisbrugerens sygdom påvirker livssituationen for hvem som helst, der er nær ham.

Hvis du går tillidsfuldt til Nar-Anon-møder og har regelmæssig kontakt til andre medlemmer, vil du mærke positive forandringer i den situation.

En vejledning til stofmisbrugerens familie

Familiens bedste forsvar mod stofmisbrugets følelsesmæssige indflydelse er at samle viden om det - og at opnå modenhed og det mod, som er nødvendigt for at bruge den.

Personer som måske er i stand til at hjælpe stofmisbrugere og afhængige udenfor familien kan blive forvirrede destruktive mennesker, hvis et medlem af deres egen familie bliver ramt. Det menneske, som føler sig mest ansvarlig for den afhængige person, behøver ofte lige så meget hjælp som misbrugeren.

Stofmisbrug er en sygdom, en sygdom med umådelig indflydelse på den nærmeste familie. De som bliver hårdest ramt er forældrene, ægtefællen, brødre og søstre eller børnene. Jo mere forvirrede disse menneskers følelser bliver, jo mere utilstrækkelig bliver den hjælp de kan yde. Den gensidige påvirkning mellem stofmisbrugeren og hans familie bliver oftest destruktiv, snarere end gavnlig.

For eksempel finder de, som er nærmest den afhængige ofte at de får skylden for alle hans vanskeligheder. Dette kan gå så vidt, at de endda frygter at det er sandt. Men afhængighed er en sygdom. Intet menneske er ansvarlig for et andet menneskes stofmisbrug - eller for hans helbredelse. Imidlertid kan de, som er nærmest den afhængige, på grund af manglende indsigt, medvirke til at sygdommen opstår og udvikles upåagtet, og til at den ikke kommer under behandling. Gennem forståelse og mod vil familiemedlemmerne blive i stand til at tage skridt, som kan føre til den afhængiges tidlige helbredelse, selv om dette naturligvis ikke kan garanteres.

Stofmisbrugerens nærmeste familie og venner kan ikke "behandle" sygdommen. Ingen læge burde behandle sin egen alvorlige sygdom, og få vil være læge for et medlem af deres egen familie, specielt ikke ægtefæller, forældre eller børn. Efterhånden som stofmisbruget udvikler sig, og stofmisbrugerens nærmeste bliver følelsesmæssigt involveret, er den bedste hjælp de kan give at søge råd og vejledning for deres egen situation, så de ikke kommer til at spille en rolle, der støtter stofmisbrugets progressive sygdomsudvikling. Velmenende familiemedlemmer begår ofte den næsten utrolige fejltagelser, som yderligere kan vanskeliggøre den stofafhængiges helbredelse.

Først og fremmest må det stå klart, at sygdommen kan udvikle sig uanfægtet, selv om familien gør alt, hvad den kan. Men hvis familien er villig til at lære om stofmisbrug og afhængighed - og villig til at bruge, hvad den har lært, så er chancerne for helbredelse meget større. Faktisk er det bedste man kan gøre at skaffe sig viden om stofmisbrug, indtage en holdning der er baseret på denne indsigt - og derefter have modet til at praktisere disse principper, når man omgås den stofafhængige.

At begynde på den sædvanlige måde; ved at forsøge at hjælpe stofmisbrugeren til at lade være med at tage stoffer, uden først at se nærmere på sine egne reaktioner og gøre en indsats for at ændre dem, vil simpelthen kun gøre tingene værre.

Til at begynde med må vi forstå, at problemerne med stofafhængighed ikke blot ligger i nogle kemikalier, men i de mennesker, som bruger dem. Imidlertid kan virkelig helbredelse ikke begynde før den afhængige holder fuldstændig op med at tage stoffer, alkohol eller andre stemningsændrende midler.

Helbredelse kan også sammenlignes med konstruktionen af en gotisk bue: Der er usynlige fundamenter; mange personer kan lægge forskellige sten på buen; men nøglestenen må lægges på plads af stofmisbrugeren selv, ellers styrter hele konstruktionen sammen. Ingen kan gøre det for stofmisbrugeren, som han selv skal gøre. Man kan ikke tage patientens medicin, og så forvente at det skal gavne patienten. Stofmisbrugeren må selv foretage valg og træffe beslutninger af egen fri vilje, hvis der skal være noget håb om varig forbedring.

Det er forfærdende at se, hvordan en stofmisbruger kan kontrollere sin familie, særligt forældre eller sin partner. Og familien hyler, skriger, tigger, trygler, beder, truer eller giver den kolde skulder. Den dækker også over og beskytter stofmisbrugeren mod konsekvenserne af sit misbrug. Hvis den stofafhængige begynder at opføre sig som en lille gud, er det fordi familien hjælper ham til at opretholde denne illusion af almægtighed. I sine bestræbelser for at opretholde denne illusion af almægtighed, har stofmisbrugeren to primære våben.

Stofmisbrugerens våben

Det første våben er hans evne til at fremkalde vrede eller tab af selvbeherskelse. Hvis et familiemedlem eller en ven bliver vred eller fjendtlig, har han fuldstændig ødelagt sin mulighed for at være til nogen hjælp.

Bevidst eller ubevidst projicerer stofmisbrugeren et billede af selvhad mod den anden person. Når de som er nær stofmisbrugeren reagerer på en vred eller fjendtlig måde, føler han sit tidligere stofmisbrug retfærdiggjort, og har en yderligere undskyldning for at fortsætte med at tage stoffer. Guderne gør først den vred, som de ønsker at ødelægge, og stofmisbrugeren har lang erfaring i at optræde som en lille gud. Og taber man sin selvkontrol, har man ødelagt sine chancer for at være til hjælp, i det mindste for øjeblikket.

Det andet våben er hans evne til at fremkalde ængstelse hos familien. Denne ængstelse tvinger ofte familien til at gøre ting for misbrugere, som kun kan gøres af ham selv, hvis sygdommen skal standses. I deres misforståede anstrengelser for at hjælpe, opdager familien at de gentagne gange beskytter misbrugeren mod konsekvenserne af sine handlinger; de dækker over ham, giver ham et sted at være, når han er smadret - og dækker over ham igen.

En "gummicheck" er et godt eksempel på dette. Misbrugeren har ikke penge på sin konto til dækning for checken. Når familien opdager dette, vil den ofte blive ængstelige og flove nok til at sørge for at der er penge nok på hans konto til at dække checken. Det lindrer familiens ængstelse, men også misbrugerens, men det etablerer et mønster for misbrugeren, når det drejer sig om problemløsning. Han lærer at familien ikke vil lade ham føle konsekvenserne af sine handlinger, og vil sandsynligvis forvente at det samme bliver gjort, næste gang han skriver en "gummicheck".

Stofmisbrug som en familiesygdom

Den stofafhængige person bliver drevet længer ud i sin fremadskridende sygdom, hvis hans nærmeste familie og venner ikke er i stand til at magte den ængstelse, han har fremkaldt.

Det er faktisk en del af sygdommen. Hverken misbrugeren eller de som er følelsesmæssigt knyttet til ham kan se realiteterne i øjnene. "Gummichecken" og familiens indløsning af den er to sider af samme problem. Misbrugeren kan ikke gøre ugjort, hvad andre allerede har gjort. Hvis familien indløser checken, kan misbrugeren ikke gøre det selv, og derved bliver hans fiasko gjort permanent. Det vil forøge hans følelse af at være slået fejl og hans skyldfølelse, og det vil forøge familiens følelse af fjendtlighed og fordømmelse af misbrugeren. Derved bliver han dobbelt såret. Kritikken, skænderierne og familiens moraliseren, alt sammen forøger hans skyldfølelse og foragt, både for ham selv og familien. Hele situationen bliver således gjort værre. Familien skrev ikke "gummichecken", men ved at indløse den, gav de på en måde deres billigelse, samtidig med at de fordømte misbrugeren med deres ord.

Misbrugeren kan fortsætte med at benægte at han har stofproblemer og at han behøver hjælp, lige så længe familien automatisk forsyner ham med beskyttelse og flugt fra sine handlinger. Hver gang familien reagerer på denne måde, vil deres vækst i modenhed standse, og misbrugerens umodne opførsel bliver opmundret og forlænget.

Familien må undgå vrede og ængstelse, ellers bidrager de til sygdommens fremadskriden. Familiemedlemmerne må først lære at klare sine egne problemer, før den kan få nogen positiv effekt på stofmisbrugeren.

Hjælp til den stofafhængige og hans familie bør søges uden for kredsen af familiemedlemmer, venner og naboer. Helst bør den søges hos nogen som er uddannet til den slags arbejde, eller fra behandlingsprogrammer. Familien kan hjælpe ved at være rede til at foreslå metoder, så som tolvtrinsprogrammer eller professionel rådgivning. Hvis et familiemedlem søger hjælp i det samme eller et lignende program, som f. eks Nar-Anon, kan det ofte være en spire til familiens helbredelse.

Kærlighed og medfølelse

En af de ting der kan gøre mest skade, når man nærmer sig stofmisbrugeren, er manglende evne til at forstå hvad kærlighed er. Et menneske har lige så lidt ret til at sige: "Hvis du elskede mig, ville du ikke tage stoffer", som til at sige: "Hvis du elskede mig, ville du ikke have sukkersyge".

Overdreven brug af stoffer afslører tilstedeværelsen af en sygdom, og en sygdom er en tilstand, ikke en væremåde. Det er ikke langt fra sandheden, at misbrugeren selv føler sig uelsket og uønsket - og ikke uden grund.

Kærlighed kan ikke eksistere uden en dimension af retfærdighed. Kærlighed må også indeholde medfølelse, hvilket vil sige at bære over med, eller lide med et menneske. Medfølelse betyder ikke at man skal lide på grund af et menneskes uretfærdige handlemåde. Alligevel lider stofmisbrugerens nærmeste ofte igen og igen under denne uretfærdighed.

Narkotika, beroligende midler og alkohol er stoffer, der lindrer smerte. Det er glæden ved den kemiske flugt. Det er en problemløsende indretning, som fjerner ubehagelighed, angst, spænding og krænkelse. Stoffer, inklusive alkohol, gør misbrugeren i stand til at undgå smerte i øjeblikket, men smerte, spænding, angst og krænkelse forøges kraftigt i familien. Når stoffernes virkning tager af, når misbrugeren er ædru og clean, har han kun ringe trang til at leve med konsekvenserne af sit misbrug. Han kan være fuldstændig uvillig til at tale om, hvad der skete. På den anden side kan det også hænde at anger og skyldfølelse får den afhængige til at kaste sig i støvet for familien, tigge om nåde og love at det aldrig sker igen. Begge dele er forsøg på at nå samme mål - nemlig at undgå konsekvenserne af misbruget. Hvis det lykkes for misbrugeren, undgår han igen smerten, eller den lindres. Men familien betaler igen prisen for drikkeriet eller stofmisbruget.

Kærligheden ødelægges

Kærlighed kan ikke blive ved med at eksistere med denne form for gensidig påvirkning. Den stofafhængige bruger stoffer eller alkohol til at flygte fra smerte, og lærer at bruge familien til at undslippe de smertefulde konsekvenser. Familien lider, når misbrugeren tager stoffer, og de lider også de smertefulde konsekvenser deraf. Hvis familien blot tåler smerten og absorberer konsekvenserne, kan medfølelse ikke blive ved med at eksistere. Medfølelse er at bære over med eller lide med et menneske, ikke at lide fordi det menneske selv er uvillig til at lide.

Kærligheden kan kun bevares, hvis familiemedlemmerne lærer ikke at lide, når misbruget accelererer, og nægter at bære konsekvenserne af misbruget. At nøjes med mindre er ikke medfølelse. Og ethvert forhold uden medfølelse og retfærdighed er ikke kærlighed.

Sommetider komplicerer familiemæssige faktorer situationen. Der er nogle kvinder, som behøver mænd, der er afhængige af dem, ligesom der er mænd, som behøver kvinder, der er afhængige af dem for at tilfredsstille deres egne neuroser. Dette kan også gælde for søskende og andre familiemedlemmer. Enhver af os må altid se dybt ind i sig selv, for at sikre sig, at han ikke ligger under for dette behov.

Masochisme er behovet far at lide for at finde tilfredsstillelse i livet. Det ses nogen gange hos familiemedlemmer til stofmisbrugere, som er afhængige af denne lidelse for at tilfredsstille deres egne følelsesmæssige behov. Nogle mennesker er sadister, der må have nogle de kan straffe. En stofmisbruger tjener dette formål godt. Andre igen ønsker at styre og kontrollere andre mennesker. En stofmisbruger udgør et glimrende mål at øve denne disciplin på. Hvis en af de tre tilstande er tilstede, er det muligt at de ikke-afhængige har en alvorligere sygdom end stofafhængighed. Og den må standses og behandles, før det er muligt for ham at gøre andet end at bidrage til sygdommens udvikling.

Langsigtet helbredelse

En ofte gentaget fejl er at tro at problemet løses, simpelt hen ved at holde stofmisbrugeren fra stoffer, og holde stoffer og stofafhængige venner væk fra stofmisbrugeren. Dette kan ikke gennemtvinges uden brug af fængsel eller tvangsindlæggelse, og selv da synes den menneskelige opfindsomhed altid at sætte dem i stand til at finde en forsyningskilde. Og under alle omstændigheder, vil et slag der vindes i dag, blive udkæmpet igen i morgen.

Selv om intet ansvarligt menneske har råd til at være tolerant, når det handler om kriminalitet og stoffer i sit eget hjem, fører de fleste anstrengelser for at holde et andet menneske stoffri kun til oprør og yderligere misbrug.

Den eneste måde at opnå ægte motivation er at tilbyde forøget kærlighed og forståelse, særlig når stofmisbrugeren er clean - og på samme tid ikke at tillade misbruget og dets konsekvenser at blive så smertefulde i sig selv. Så vil misbrugeren forhåbentlig selv søge lindring for den uudholdelige smerte, der er forårsaget af hans misbrug. Dette vil betyde lidelse, men lidelse med ham i de smertefulde konsekvenser, ikke ved at blive et middel i hans flugt fra konsekvenserne. Det vil kræve modet til at tåle skuffelser, økonomiske nedture, fordømmelse fra venner og naboer - og i nogle tilfælde adskillelse af forskellige årsager. Vi må tilbyde større glæde, når stofmisbrugeren er fri af kemikalier, og samtidig lade ham tage de fulde konsekvenser af et misbrug, hvis vi skal bringe sygdommen ultimativt til standsning på langt sigt.

Sædvanligvis rettes alle anstrengelser mod at forandre misbrugeren. Ofte endda kun ganske overfladisk. Og dog er det næsten altid nødvendigt at skabe forandringer i hele familien, før man kan forvente nogen forandringer hos misbrugeren. At gøre ingenting er generelt umuligt, at gøre ingenting betyder at opgive, at blive løbet over ende og udnyttet, at kæmpe imod på passive, destruktive måder. Der findes altid gensidig påvirkning mellem familien og den stofafhængige, uanset hvor begrænset kontakt de har med hinanden. Det er derfor en vigtig sag at lære, hvilke gensidige påvirkninger der er destruktive, og hvilke der kan være positive og skabende - og derefter have modet til at nærme sig af de skabende og positive veje. Forandringerne må begynde med den ikke-afhængige. Stofmisbrugeren vil ikke søge hjælp til helbredelse så længe hans umodne behov tilfredsstilles og hans problemer løses af hans venner og familie.

Helbredelse fra enhver alvorlig sygdom kan kræve anselig tid, og der kan forekomme tilbagefald. Det er ikke verdens undergang, hvis stofmisbrugeren, efter at have været clean en periode, igen vender tilbage til stofferne. Hvis familien ikke går i panik, og vender tilbage til deres tidligere destruktive måde at løse problemerne på, kan tilbagefaldet måske vendes til en fordel, der tjener som en værdifuld påmindelse om, at den første drink, pille eller fix må undgås. På helbredelsens vej er det ikke fornuftigt at vente, at al tvangsmæssig adfærd skal forsvinde på en gang.

Familien vil måske stille spørgsmålstegn ved misbrugerens optagethed af sin gruppe eller sin individuelle rådgivning, for han kan blive lige så opslugt af sin behandling, som han for kort tid siden var det af sit misbrug. Dette er i særlig grad gældende, hvis hans terapi indebærer deltagelse i et behandlingsprogram. Han vil måske tilbringe næsten hver eneste aften med at gå til møde i en gruppe med andre misbrugere, der er i gang med at opnå og opretholde deres egen helbredelse.

Det bedste familien kan gøre for at undgå vrede over dette er at gå til Nar-Anon-møder. Det er en gruppe af familie og venner til en stofmisbruger. Nar-Anon familiegruppen tilvejebringer indsigt og forståelse i mange af de problemer og dilemmaer, dens medlemmer kommer ud for. Nar-Anons program er vigtigt for familiens følelsesmæssige helbredelse. Helbredelse fra stofmisbrug medfører at hele familiens følelser skal læges. Hvis stofmisbrugeren kommer sig følelsesmæssigt og familien ikke gør det, kan det skabe et brud i familiestrukturen. Familien må modnes følelsesmæssigt både før, under og efter misbrugerens helbredelse, ellers kan der ske en alvorlig fremmedgørelse.

Nu er tiden inde for familien til at begynde sin egen helbredelse. Den skal begynde at hjælpe sin misbruger - ved at hjælpe sig selv.

    1. Lær alle kendsgerningerne om stofmisbrug, og brug dem til at arbejde med dit eget liv. Lad være med at begynde med stofmisbrugeren.

    2. Husk på at du er følelsesmæssigt involveret. At ændre din holdning og tilnærmelse til problemet, kan få helbredelsen til at ske hurtigere.

    3. Du bør opmuntre alle misbrugerens gavnlige aktiviteter, og medvirke til at gøre dem mulige.

    4. Lær at kærlighed ikke kan eksistere uden medfølelse, disciplin og retfærdighed. Og at det at modtage og give kærlighed uden disse kvaliteter, er at ødelægge den endegyldigt.

    5. Gå til møder i Nar-Anon-familiegrupperne. Og få så meget information og kompetent rådgivning, som det er muligt fra mennesker, som har erfaring med stofmisbrug.

©Nar-Anon Danmark

Dette materiale er blevet tilpasset af Nar-Anon-familiegrupperne fra "A guide For The Family Of The Alcoholic" af pastor Joseph L. Kellermann, leder af Charlotte (North Carolina) Council on Alcoholism, og er udgivet med hans tilladelse.