Nar-Anon Pinsekonvent 2003 - Servicemødereferat

Referat af servicemøde søndag d. 8.juni kl 11-12

Dagsorden:

  1. Kort, Rapport fra grupperne

  2. Nyhedsbrev , info, SU

  3. Endagskonvent i Århus?

  4. Hovedkassen, USA

  5. Godkendelse af nyoversættelser - litt. gruppen.

  6. Telefonsvarer

  7. Regler for fællesarrangementer

  8. Evaluering + næste pinsekonvent

  9. Evt.

Mødeleder: Toni

Antal til stede: 16

ad.1

Helsingør:

har besluttet at holde en pause i sommer, da der kommer meget få til møderne. Gruppen har lavet nykommer pakker og har ikke mistet modet, de gør noget, men er for få til service.

Torsdagsgruppen:

Det går godt. Der kommer mange, både nye og faste.

Århus:

Gr. er rimelig ny. Der er 3 nykommere. Det går godt.

Fredagsgruppen:

Det går rigtig godt. Svingende fremmøde. Dejlige møder. Gruppen har inviteret til skovtur. Gruppen var kede af at de ikke var nævnt i programmet.

Lørdagsgruppen:

Det går godt. Der kommer mange nye. Gennemgang i gruppen. Der er 6-8, af og til 10.

Ølby/Køge:

Lille gruppe. Der er fra 1 til 4 til møderne, håber at der kommer flere. Det er svært at få overskud til mødelister.

Mandagsgruppen:

Har haft kontakt med Grønlandsgruppen. Holder stadig møder. Gruppen har pasningsproblemer.

Søndagsgruppen:

Er en trin 11 gruppe. Meget stabil. der kommer i gennemsnit 10 til møderne. det går godt.

Århus/torsdag:

Skrumpet til ca. 6 faste deltagere. gennemsnitligt er der 4. Der kommer nye, men de hænger ikke længe ved. Gruppen spørger " Hvordan får vi udbredt kendskabet" der mangler dynamik. Gruppen er god.

Thistedgruppen:

Der kommer 5 faste, møderne kører godt.

Mandagsgruppen:

Går strålende, der kommer hele tiden nye. Gruppen håber at de går videre til andre grupper, det er svært for dem at tage sig godt nok af alle de nye.

Odense:

Det går pludselig godt.

Der er intet nyt fra grupperne Esbjerg, Roskilde og Vordingborg.

Beskeder:

Én fra Holbæk vil gerne åbne en ny gruppe.

Århus/tirsdag står ikke på listen.

Alligevel lidt nyt fra Roskilde. Roskilde vil holde lang sommerferie, efter ferien vil de beslutte om gruppen skal fortsætte.

Opfordring til alle de små grupper: Hold fast i grupperne, det hjælper.

Silkeborg:

Der er en fast kerne på 5. Det er en rigtig god gruppe. gruppen har kontakt med Skive. Gruppen holder bare ved.

ad.2:

Arbejdsgruppen er åben, den vil meget gerne have flere med. Peter bliver foreslået og valgt til udvalget. Alle er velkomne . Der er nu mere arbejde på grund af kontakten med USA. Der henstilles til grupperne om at meddele skift af gruppeledere inden 14 dage. Meddelelse kan ske til Peter på nettet, eller telefonisk til Irene eller Bente.

ad. 3:

Det er en rigtig god idé at holde et endagskonvent i Århus. Århus vil vende tilbage til efteråret, og håber på at have kræfter til det. Silkeborg tilbyder en hjælpende hånd.

ad.4:

Hovedkassens midler anvendes til: Betaling af telefonabb. På vores telefonsvarer, til udgifter i forbindelse med start af nye grupper. Rejseudg i serviceøjemed ( skal man krydse landet kan hovedkassen betale )

Udgifter til konvent, fælleskommunikation mellem grupperne- trykning, porto o. lign, Kommunikation med WSHO (USA)

Hovedkassens midler anvendes til alt, der har med alle grupper at gøre.

Har nogen lyst til at overtage jobbet som bogholder, vil der blive set med stor velvilje på dette.

Regnskabet kan køres over nettet, så man er som bogholder ikke nødt til at rende fra Herodes til Pilatus.

Eva synes at hovedkassen lyder tiltrækkende og vil gerne vide mere.

WSO beder om at vi samler ind til hovedkontoret samtidigt, altså nogle gange om året, så pengene kan sendes samlet.

Der var spørgsmål om, det var muligt at se regnskabet, svaret var : Regnskabet kan trækkes ud fra kontoen.

Nye toner: der er for første gang kommet regnskab fra USA. der har været underskud de 2 sidste år.

Peter rundsender materiale fra USA, det er et hyrdebrev og kopier af 3 nye foldere. Oversættergruppen vil gå i gang med at oversætte materialet. USA undskylder den manglende kontakt.

Yderligere informationer vil komme fra oversættergruppen.

ad.5:

Godt møde, gode forslag til rettelser, såvel konsekvens, skriftlige, som sproglige. Der var forståelses diskussioner bl.a. over " 3 dødelige fjender".

Dette servicemøde er godkendende "Myndighed" for, om rettelserne sendes videre til USA. Godkendelsen blev givet.

Teksterne kan hentes på hjemmesiden nu.

Der kommer et referat fra gruppen.

Litt. gruppen:

Der er en masse ny litteratur, vi fortsætter med at oversætte. Gruppen vil meget gerne have flere oversættere.

ad.6:

Det blev foreslået, at man undlod at remse de forskellige bynavne op, således at man nøjes med at nævne telefon numrene. Dette for overskuelighedens skyld. Det er vigtigt at der er mange numre da man kan komme ud for at ringe forgæves. Eksempel på hvordan man svarer telefonisk til nykommere: Man taler som med en nykommer, dernæst fortælles om hvordan møderne fungere, om lokaliteter, mødedage og telefon numre.

ad.7:

Når der laves arrangementer, skal det minimum være en gruppe eller OSK der arrangere.

ad.8:

Det bliv foreslået at "Speakmødet" for fremtiden på konventet blev placeret lørdag, da det var svært for dem som kom langvejsfra at deltage.

ad. 9:

Tiden var udløbet og mødet blev lukket.

Ref. Anette