Nar-Anon Århuskonvent 2004 - Servicemødereferat

Beslutningsreferat servicemøde, konvent 06.11.04

1. Referent

Mie

2. Nyt fra grupperne

3. Vores organisation

Vores organisation bestå forsat af: Nyhedsbrev, hjemmeside og hovedkassen.

3a. Hvordan udvider vi kendskab til Nar-Anon

Der er oprettet en arbejdsgruppe til Pr-arbejde for Nar-Anon. I gruppen sidder Flemming KBH, Karen Århus, Lene Odense og Peter KBH.

4. Telefonsvarer

Vi beholder telefonsvareren. Der indkøbes ny telefonsvarere til Kate i julegave. Irenne er ansvarlig for dette.

Det repeteres for god ordens skyld, at der ikke udleveres privat telefonnummer. Telefonpasserne spørger efter telefonnummer, hos den der henvender sig.

5. Sponsorseminar

Sponsorseminaret venter til senere.

6. Nar-Anon 10 år fødselsdag

OSK i København vil holde fødselsdag d. 22. januar. Herom senere. Festudvalget låner pengene fra hovedkassen og festen bliver finansieret ved deltagergebyr.

7. Penge (til USA m.m.)

Pengene fra nedlagt Silkeborggruppe overføres til hovedkassen.

Der sendes 2000,- til USA.

8. NA (evt. brev)

Det afventes om vi får en invitation til at deltage ved NA-konvent.

Der vil blive afholdt Nar-Anon konvent, også selv om det evt. ikke bliver sammen med NA.

9. EVT.

DCAA: DDCA afholder et seminar, den 21. nov. kl. 10.00. Irene og Anja deltager.

Speakerliste: Grupperne kan henvende sig til grupperepræsentanten fra de andre grupper og få forslag til hver der eventuelt ville speake.