Nar-Anons 12 traditioner

Vores gruppeerfaring viser at sammenholdet i Nar-Anon afhænger af, at vi holder fast ved disse traditioner:

  1. Vores fælles velfærd bør komme først: Personlig fremgang for så mange som muligt afhænger af sammenholdet i Nar-Anon.

  2. Når det drejer sig om gruppens anliggender er der kun én autoritet - en kærlig Gud, sådan som Han udtrykker sig i vores gruppesamvittighed. Vores ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.

  3. Når pårørende til stofmisbrugere er samlet for gensidigt at hjælpe hinanden, kan de kalde sig en Nar-Anon-gruppe, forudsat at de som gruppe ikke har noget andet tilhørsforhold. Den eneste betingelse for at blive medlem er, at et familiemedlem eller en ven har et stofproblem.

  4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre Nar-Anon-grupper eller NA som helhed.

  5. Hver Nar-Anon-familiegruppe har kun ét formål: At hjælpe stofmisbrugeres familier. Vi gør dette ved selv at praktisere NAs 12 trin, ved at opmuntre og forstå stofmisbrugeren i vores familie samt ved at byde stofmisbrugerens pårørende velkommen og give dem trøst og støtte.

  6. Vores Nar-Anon-familiegruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne Nar-Anon-navnet ud til noget beslægtet formål eller fremmed foretagende, således at penge-, ejendoms- og prestigespørgsmål ikke afleder os fra vores oprindelige åndelige mål. Selv om hver gruppe er en selvstændig enhed, bør vi altid samarbejde med NA.

  7. Hver gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.

  8. Nar-Anons tolv-trins-arbejde bør altid forblive ikke-professionelt, men vore servicekontorer kan ansætte specialuddannede folk.

  9. Vore grupper som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komitéer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

  10. Nar-Anon-familiegrupperne tager ikke stilling til spørgsmål udenfor fællesskabet. Vores navn bør derfor aldrig drages ind i offentlig debat.

  11. Vores udbredelse af kendskabet til Nar-Anon er i højere grad baseret på tiltrækning end på agitation. Når det gælder presse, radio og TV bør personlig anonymitet altid bevares. Især NA-medlemmers anonymitet må beskyttes.

  12. Anonymiteten er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at princippet går forud for personen