Nar-Anons 12 trin

  1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse overfor stofmisbrugeren og at vi ikke kunne klare vores eget liv.

  2. Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage.

  3. Vi besluttede at lægge vores vilje og vores liv over til Gud, sådan som vi opfattede Ham.

  4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.

  5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl.

  6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.

  7. Vi bad ham ydmygt fjerne alle vores fejl.

  8. Vi lavede en liste over alle de mennesker vi havde gjort fortræd og vi var villige til at gøre det godt igen.

  9. Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.

  10. Vi fortsatte vores selvransagelse og når vi havde fejlet indrømmede vi det straks.

  11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os og om at få styrke til at udføre den.

  12. Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til andre og at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.