Al-Anon - Elsker du en alkoholiker?

Fat mod - der er håb

Alkoholisme er en sygdom

Det første, du skal erkende, tro og acceptere er, at alkoholikeren lider af en regulær sygdom - en sygdom der påvirker alle, som er knyttet til ham eller hende.

Den amerikanske lægeforening og mange andre autoriteter verden over erklærer, at alkoholikeren lider af en sygdom, som han eller hun ingen kontrol har over. Alkoholisme er ikke forårsaget af manglende viljestyrke, og det har intet med et menneskes moral at gøre og er ikke udtryk for et ønske om at skade andre.

Nyere videnskabelige undersøgelser angående forståelsen af denne sygdom har gjort de ældgamle ideer baseret på overtro, uvidenhed og fordomme til skamme. Rigtigheden af denne nye indstilling er bevist gennem stærke vidnesbyrd fra mange tusinde AA-, Al-Anon- og Alateen medlemmer.

Når du først har accepteret den tanke, at alkoholisme er en sygdom, som alkoholikeren og de, som holder af ham, kan komme fri af, har du ingen grund til at være skamfuld - ingen grund til at frygte den.

Lær først kendsgerningerne

Glem alt, hvad du tror at vide om alkoholisme. Påbegynd så et nyt indlæringsprogram. Hvis der er et informationscenter, hvor du bor, så besøg det. Du vil finde information baseret på forskning og erfaring. Læs alt, hvad du kan få fat på. Spørg efter en bogliste over emnet og lån bøgerne på biblioteket.

Du kan få værdifuld førstehåndsviden om alkoholisme ved at deltage i Anonyme Alkoholikere's åbne møder. AA er almindeligvis anført i telefonbogen. Ring op og spørg hvor og hvornår, der er møder. Er AA ikke i telefonbogen, så spørg på et alkoholambulatorium, hos en læge eller en præst. Det står dig frit for at deltage i disse møder. Hold dig ikke tilbage, fordi du føler, du er en fremmed. Enhver, som er interesseret i problemet alkoholisme, er velkommen. Tal med medlemmerne efter mødet. Du kan trygt diskutere dine vanskeligheder med de mennesker, du møder der.

Søg hjælp til dig selv nu

Vent ikke på, at alkoholikeren skal søge hjælp, før du begynder at gøre noget for dig selv. Enhver, der står en alkoholiker nær lever under et konstant følelsesmæssigt pres og behøver hjælp for at komme fri af dette. Du får ikke bedre hjælp, end den forståelse og hjertevarme, du møder i Al-Anon Familiegrupperne. Der vil du, som et medlem udtrykte det, "lære at leve igen".

I Al-Anon familiegrupperne, Al-Anon og Alateen, kommer ægtefæller, børn og andre familiemedlemmer eller venner til alkoholikere. Hvis der er en gruppe i nærheden af , hvor du bor, er du heldig. Medlemmerne har medfølelse, er velinformerede og har førstehåndskendskab til problemer som dine - fordi de selv har dem!

Hvis Al-Anon ikke er i telefonbogen, så spørg AA eller et alkoholambulatorium eller skriv eller ring til Al-Anon.

Samtaler med mennesker, som har samme problemer som du har, vil overbevise dig følelsesmæssigt om, hvad dine andre undersøgelser måske kun har overbevist din fornuft om - nemlig at alkoholikeren er syg og ikke handler forsætligt. Denne viden kan hjælpe dig i gang med at genvinde dit eget helbred.

Nogle vigtige regler

At lære, hvad man ikke skal gøre, er en vigtig del af programmet:

  • Lad være med at behandle alkoholikeren som et barn - det ville du ikke gøre, hvis han eller hun led af en anden sygdom

  • Lad være med at kontrollere, hvor meget alkoholikeren drikker

  • Lad være med at lede efter skjulte flasker

  • Lad være med at tømme flaskerne. Alkoholikeren vil altid finde udvej for at skaffe sig mere

  • Lad være med at skænde på alkoholikeren p.g.a. drikkeriet, og indlad dig aldrig i diskussion, når han eller hun er påvirket af alkohol

  • Lad være med at moralisere. Kom ikke med bebrejdelser og start ikke et skænderi

Hvis du kan få dig selv til at undgå disse ting, vil du begynde at få det bedre med dig selv. Disse regler er udsprunget af mange menneskers erfaring.

Alkoholikere lider af en skyldsfølelse, der er langt stærkere, end en ikke-alkoholiker kan forestille sig. At minde dem om deres fejl, om forsømmelser af familie og venner, eller om de pinlige situationer, de har skabt i selskab med andre, er spild af tid og kræfter. Det gør kun situationen værre.

At komme med udtalelser som: "Hvis du elskede mig, ville du ikke-" er også unyttige. Husk på, at sygdommen tvinger alkoholikeren til at drikke; han kan ikke selv bestemme eller sætte viljen ind.

Ligeså nytteløse er løfter, overtalelsesforsøg, argumenter og trusler. Et godt råd om trusler: Lad være med at true, medmindre du er indstillet på at gøre alvor af truslerne. Vær på vagt overfor en farisæisk holdning. Fjendtlighed og foragt kan ikke helbrede en sygdom og er uheldige holdninger.

Somme tider kan en krise som fx tab af job, en ulykke eller en arrestation overbevise alkoholikeren om, at han har hjælp behov. Prøv af al magt at undgå at forkæle eller overbeskytte alkoholikeren i en sådan situation. Denne krise kan måske være nødvendig, for at han kan genvinde ædrueligheden.

Lad være med at hindre en sådan krise ved fx at indløse dækningsløse checks, betale forfaldne regninger eller komme med undskyldninger til chefen. Den lidelse, du prøver at spare alkoholikeren for, kan være lige netop den ting, som må til for at få alkoholikeren til at indse, hvor alvorlig situationen er. Det kan bogstaveligt talt være en velsignelse i forklædning.

Når alkoholikeren beder om hjælp

Det første tegn på, at alkoholikeren ønsker at holde op med at drikke, kommer ofte i slutningen af en desperat og håbløs periode. Måske kommer det i forbindelse med samvittighedsnag efter en druktur, eller det kan komme under en krise.

Det er på dette tidspunkt, at dit kendskab til alkoholisme og din klogere holdning overfor alkoholikeren giver bonus. Til det desperate spørgsmål: "Hvad skal jeg gøre?" kan du svare, at du kender muligheder for hjælp. Spørger alkoholikeren efter forslag, kan du roligt nævne AA eller andre muligheder for hjælp, som er til rådighed for ham.

Men husk, at du ikke kan fremtvinge en afgørelse. Alkoholikeren skal selv ønske hjælp, før han kan hjælpes. Forsøg ikke at få ham til at omtale sig selv som "alkoholiker". Selv en udtalelse som "jeg har måske et alkoholproblem" kan betyde en indrømmelse af, at der er behov for hjælp.

Når det er klart, at alkoholikeren ønsker hjælp, må det afgøres, hvilken slags hjælp det skal være. En snak med et AA medlem bliver måske det næste - men husk, ikke fordi du ønsker det, men efter ønske fra alkoholikeren selv.

Uanset hvad der besluttes, så må afgørelsen være alkoholikerens. Det må stå helt klart, at han tager dette skridt helt af egen fri vilje.

I denne tid kan du hjælpe dig selv ved at stå i nær kontakt med din Al-Anon gruppe.

Vejen tilbage til et normalt liv

I den første tid må du igen og igen minde dig selv om at "tage det roligt". Forvent ikke en pludselig og komplet helbredelse hverken af alkoholikeren eller familien. Det tog lang tid at udvikle sygdommen alkoholisme. Restitutionen er ligeledes en langsommelig affære. Der kommer måske "dry drunk" perioder, som er følelsesmæssige spændinger hos alkoholikeren; men det betyder ikke, at der drikkes. Prøv på at være tålmodig. I disse perioder føler du måske situationen værre, end da alkoholikeren drak; men dette er ikke tilfældet. Tålmodighed og forståelse fra din side vil medvirke til, at I lettere kommer igennem denne svære tid.

Udtalt træthed i et år eller mere efter alkoholikeren er holdt op med at drikke, kan være et af de symptomer, der viser sig. Lad være med at tvinge noget frem. Planlæg dine egne aktiviteter og gå fortsat til Al-Anon møder.

Lad være med at være overbeskyttende. Enhver alkoholiker må lære at leve i en verden, hvor der serveres alkohol, og må lære selv at svare for sig.

Vær på vagt mod følelser som jalousi eller fortørnelse overfor den vej til restitution, som alkoholikeren vælger. Mange har behov for at gå til AA møde dagligt - husk på, at det er en behandling for sygdom. Prøv at være taknemmelig for, at alkoholikeren accepterer behandling, selv om det betyder, at han er væk hjemmefra for at være sammen med dem, der kan hjælpe ham. Når alkoholikeren bliver ædru, får han tid til andre aktiviteter, også AA aktiviteter. Prøv at opmuntre ham. Efterhånden som han frigør sig fra gamle vaner og drikkebrødre samt de steder, hvor han plejer at holde til, vil han få tid til at interessere sig for andre ting. Tillad også dig selv at tage del i denne ændrede situation ved at finde interessante aktiviteter bl.a. i Al-Anon og ved at hjælpe andre. Så vil I begge få et nyt liv - hver for sig og sammen.

Måske får I begge tilbagefald eller begår fejl. Lad dig ikke slå ud af det. Tro på, at I har fået lagt et godt grundlag for en bedre tilværelse. Føler du, at en af jer har fejlet, så lær af det - og glem det. Lad ikke skuffelser og tilbagefald ødelægge noget for jer, men se fremad.

Vejen frem er ikke altid let, men belønningen er et godt liv for dig og dine kære.

Approved by World Service Conference Al-Anon Family Groups ©Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., P.O.Box 182, Madison Square Station, New York, N.Y. 10159, U.S.A.

Ovenstående oplysninger er baseret på Al-Anon's pjece "Elsker du en alkoholiker?"

Kilde: Al-Anon Danmarks hjemmeside www.al-anon.dk