Al-Anon

Hvad er Al-Anon?

Al-Anon Familiegrupperne er et fællesskab af slægtninge og venner af alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse.

Al-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning, organisation eller institution. Al-Anon tager ikke stilling til noget stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen sag. Der betales intet kontingent. Al-Anon klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

Al-Anon har kun ét formål: at hjælpe alkoholikeres familier. Det eneste som kræves for at blive medlem er, at et familiemedlem eller en ven har et alkoholproblem.

Al-Anons erklæring

Lad det begynde med mig. Nårsomhelst og hvorsomhelst et menneske rækker ud efter hjælp lad altid Al-Anons og Alateens hånd være der, og - lad det altid begynde med mig.

Udvalgte Nar-Anon-tekster