Nar-Anon Pinsekonvent 2011 Servicemødereferat

Servicemøde lørdag den 11. juni 2011

Ordstyrer

M

Referent

P

M åbnede mødet og bød velkommen. Der var ingen dagsorden til mødet.

Århus-gruppen

K fra Århus havde sendt en sms til M og meddelt, at Århus-gruppen kører på pumperne, men at gruppen ikke er ved at lukke.

Litteraturudvalg

Året har været præget af manglende indsats fra gruppens medlemmer, således at forskellige tiltag har ligget stille. Der var stemning for i nær fremtid at følge op på disse opgaver, bl.a. at gennemgå tilgængeligt litteratur og evt. tage fat på oversættelse af materiale fra engelsk til dansk.

Pr-gruppe

Det var M indtryk, at gruppen ikke umiddelbart havde noget udestående. Der var produceret plakater, som kan distribueres til diverse behandlingssteder og kommuner, hvor der er kontakt med misbrugere.

Alle havde dog den opfattelse, at vi skal være bedre til generelt at markedsføre Nar-Anon inden for de vejledninger, vores traditioner lægger op til.

C vil kontakte DCAA med henblik på udbredelse af Nar-Anon.

Torsdags-gruppen i København

N meddelte, at hun i forbindelse med nedlæggelsen af torsdags-gruppen gerne ville overdrage pengene fra gruppen. BW meddelte, at hun blot kunne give pengene til hende eller til C.

Mødestruktur på mandagsmøderne i København

M opfordrede til, at mødestrukturen på mandagsmøderne bliver strammet op. Anonymiteten skal overholdes, og deltagerne må ikke kommentere direkte på det delte.

Efter en længere drøftelse på mødet enedes mødedeltagerne om følgende forslag til ændring i mødeguiden:

1) ”Jeg vil minde om tiden, så alle får mulighed for at sige noget. OG JEG VIL MINDE OM ANONYMITETEN, VI NÆVNER IKKE NAVNE PÅ VORES MISBRUGERE, OG VI KOMMENTERER IKKE DIREKTE PÅ DET DELTE.”

2) ”Vi giver ikke gode råd, VI AFBRYDER IKKE, og vi diskuterer ikke ………..

Mødedeltagerne var enige i følgende guide til speak:

1. Opvækst

2. Misbrugeren

3. Helbredelsen

Der var enighed om at ændre ”forretningsmøde” til ”planlægningsmøde" i mødeguiden, idet forretningsmøde kan være misvisende – specielt for nykommere.

Der var endvidere forslag til i mødeguiden at opfordre/udnævne enkelte medlemmer til at tage sig af nykommere fra møde til møde.

Derudover var der enighed om at foretage et kulturtjek på de månedlige forretningsmøder – gruppe-samvittighed.

Forslagene vil blive fremlagt til godkendelse på et af de førstkommende forretningsmøder.

Økonomi

BW meddelte, at der kun har været to bevægelser på Nar-Anons fælleskasse i det forgangne år, således at der pt. indestår 5.292, 24 kr. på kontoen.

Service

Der var forslag til at opdele nøgleposten i to:

1. Nøglebærer

2. Kaffebrygning

Det kan måske være med til at fastholdere flere nykommere, hvis de kommitter sig til at brygge kaffe/the. Det vil dermed også være lettere for nøglebæreren at tage imod nykommere.

Da der ikke var yderligere bemærkninger til mødet, afsluttede M servicemødet.