Nar-Anon Servicemøde Pinsekonvent 2013

Nar-Anon konvent – Servicemøde / Pinsekonvent 2013

Dagsorden:

  1. Økonomi

  2. Trin/sponsorer

  3. Tlf. liste

  4. Vejledende litteraturliste til nykommere

  5. Ansvarlig for gennemgang af info fra Nar-Anon World Service

  6. Hvor skal referat ligge?

  7. Service i forhold til nykommere

  8. Grupperepræsentant og tlf ansvarlig

1. Økonomi:

- bankbogen er blevet lavet om til kort.

- bankudskrifter med opgørelse over vores indestående blev delt rundt

- B. fortsætter som kassér

- Beslutning om igen i år (på baggrund af vores traditioner) at sende 2.000 kr. til Nar-Anon World Service.

- opfordring til alle om at kigge på Nar-Anon World Service flotte hjemmeside.

- Nar-Anon World Service er i gang med at skrive en trinbog, og de er kommet til 4. trin.

2. + 3. Trin/sponsorer + Tlf. Liste:

- ved mødet var der enighed om at sende tlf. listen rundt og slette tlf. numre på personer, der ikke længere kommer i Nar-Anon. Til næste forretningsmøde i København bliver telefonlisten fornyet. Før telefonlisten er færdigrevideret er det vanskeligt at få overblik over mulige sponsorer til trinarbejde.

4. Vejledende litteraturliste til nykommere:

- V. laver i fællesskab med B. og I. en vejledende litteraturliste

5. Ansvarlig for gennemgang af info fra Nar-Anon World Service:

- P. gennemgår info og sender nyhedsbrev ud til alle.

6. Hvor skal referat ligge?:

- alle var enige om at sætte referatet på vores hjemmeside.

7. Service i forhold til nykommere:

- det blev besluttet at forny forretningsdagsordnen

– B. sender forslag ud på mail

- mødeledergruppen i København består for tiden af C., M., B. og I.

8. Grupperepræsentant og tlf. ansvarlig:

- C. er grupperepræsentant i København

- E. er grupperepræsentant i Århus

9. Evt:

- C. overvejer at starte ny gruppe op på Bornholm