Nar-Anon Servicemøde Pinsekonvent 2016

Nar-Anon konvent – Servicemøde / Pinsekonvent 2016

Referat Servicemøde 4. juni 2016 – Nar-Anon Konvent

Punkt 1 - Telefontid på vores telefon

Det blev aftalt IKKE at have nogen telefontid på vores telefon.

Vi har aflyttet svareren, og den er meget fin.

Vi foreslår, at telefonpasseren slukker telefonen, når det passer ind i vedkommendes tidsplan (f.eks. om aftenen og natten og i løbet af dagen, hvor der skal passes arbejde)

Punkt 2 - Annoncering af Nar-Anon

Marias kontakter har ikke haft tid til at kigge på annonceringen af Nar-Anon.

Vi vedtog, at der skal sendes en ”pakke med materialer” ud til f.eks. Tjele (det tager Lene H. sig af) og til andre behandlingssteder.

Vi talte også om at få lavet en mindre ”folder” omkring Nar-Anon, og hvad vi står for. Der sendes derfor ”kun” 2.000 kr. til WSO, da vi ønsker at spare op til sådanne foldere.

Punkt 3 - Økonomi

Regnskabet blev uddelt, og det viser en saldo på kr. 7.692,25. Der sendes kr. 2.000 til WSO.

Punkt 4 - Seddel til Krist Kirken om antal deltagere ved møderne

Der SKAL udfyldes en seddel til Krist Kirken ved hver månedsafslutning – hvis vi ikke gør det, vil vi i værste fald ikke kunne være i lokalet.

Det er derfor vedtaget, at når vi skriver i bogen, hvad der skal ske ved møderne, SKAL der skrives, at sedlen skal udfyldes (efter hvert møde), så vi bedre kan huske det.

Det er også vigtigt, at sedlen ligger i bogen på dagen, hvor mødet afholdes.

Punkt 5 – emner 20. og 26. juni 2016

Der mangler emner til den 20. og 26. juni. Alle henstilles til at komme med ideer og forslag.

Punkt 6 – Vores kasser i skabet

Vores kasser med litteratur, kaffe mv. er temmelig rodede. Lene H. har påtaget sig opgaven med at holde disse kasser, så der ikke længere vil være f.eks. gammel the o.lign. i dem.

Punkt 7 - Telefonliste

Telefonlisten er den 4. juni 2016 (igen) opdateret. Der kom lidt rettelser ved konventet, og den er samme dato udsendt på mail af Carina.

Carina printer et par stykker. Andre har måske muligheden for at kopiere, så nyankommere kan få en udleveret ved første møde?

Referent: Carina