Nar-Anon huskeliste

  • Læg mærke til den virkning stofmisbrugeren har på hver enkelt medlem af familien

  • Støt altid forsøg på at søge hjælp

  • Husk at se det gode i andre og i dig selv

  • Påtag dig ikke skyld for en anden persons handlinger

  • Bær ikke nag, diskuter ikke, belær ikke og rip ikke op i gamle fejltagelser

  • Vær ikke overbeskyttende, dæk ikke over andre og red dem ikke fra konsekvenser

  • Glem ikke dig selv, og vær ikke en dørmåtte

  • Husk at afhængighed er en sygdom, ikke et spørgsmål om moral

  • Tillad andre at tage ansvar for sig selv

  • Lad være at manipulere og komme med tomme trusler

  • Engager dig i Nar-Anon

  • Lær at være åben og ærlig

  • Lad være med at stræbe efter det perfekte, hverken hos dig selv eller andre

  • Husk at fokusere på din egen reaktion og adfærd

  • Husk at man kan vokse gennem en krise

  • Husk at det er vigtigt at give slip med kærlighed

  • Forhold dig til dine bekymringer en dag ad gangen

  • Start ikke helbredelsesprogrammet sammen med misbrugeren, men gå i stedet til møder i Nar-Anon

Oversat fra amerikansk: "Do's & Don'ts", Nar-Anon Family Group Headquarters, Inc.

©Nar-Anon Danmark 2003